Vulkaan импак en Tegnologie se Impak op die Omgewing - Geografie Quiz en Flashcards (2024)

515 Questions

Wat stoor GIS in digitale formaat?

Geografiese data

Wie kan spesifieke data in 'n GIS aanlyn plaas?

Private gebruikers

In watter velde is GIS-tegnologie toepaslik?

Omgewingsbestuur

Waarom is die ontwikkeling van GIS sagteware belangrik volgens die teks?

'n Samewerkende pogings van programmeerders en spesialiste

Watter tipe inligting kan gebruikers in 'n GIS laai?

'n Breë spektrum geografiese data

Watter aspekte van geografiese inligting hanteer GIS?

'n Alomvattende versameling data

Wat is die doel van geo-verwysing?

Om beelde met geografiese plekke op die aarde uit te lyn

Wat is 'n voordeel van ortofotokaarte?

Kombineer visuele detail met geometriese eienskappe van 'n kaart

Wat is 'n nadeel van satellietbeelde?

Hoë koste verbonde aan satellietlanseerings

Wat bied moderne satelliettegnologieë aan?

Ondersteuning vir breë geografiese analise

'n Voordeel van vertikale lugfoto's is:

'n Gedetailleerde oorsig van die aarde se oppervlak

'n Nadeel van ortofotokaarte is:

'n Beperkte beskikbaarheid van beelde

'n Voordeel van vertikale lugfoto's is:

'n Belangrike bron van spaasgegewens vir topografiese kaarte

'n Nadeel van satellietbeelde is:

'n Groot behoefte aan spesialiseerde kennis en vaardighede

'n Voordeel van ortofotokaarte is:

'n Hoë skaal (1:10,000) wat sienbaarheidskenmerke verbeter

'n Nadeel van vertikale lugfoto's is:

'n Gebrek aan skandering en digitalisering vereis vir gebruik in GIS

Wat is 'n voordeel van atlasse volgens die teks?

Bied omvattende geografiese inligting

Wat is 'n nadeel van atlasse volgens die teks?

Koste van opgedateerde kaarte

Watter soort inligting word deur thematiese kaarte verteenwoordig volgens die teks?

Populasiedigtheid en -verspreiding

Wat verteenwoordig 'n reliëfkaart?

Fisiese landskap

'n Atlas is 'n versameling van wat volgens die teks?

Kaarte wat geografiese inligting bied

'n Kompass naald wys altyd na waar?

'n Magnetiese Noorde

'n Belangrike vaardigheid in navigasie is die gebruik van wat?

'n Magnetiese kompas

'n Koördinaat beskryf presies wat op aarde volgens die teks?

'n Punt waar lyn van lengtegraad en breedtegraad kruis

'n Tematiese kaart vertoon inligting gebaseer op wat?

Klimaat, bevolking of ekonomiese aktiwiteite

Watter soort kaart fokus op sekere dele van 'n kontinent of land?

Streekkaarte

Wat is die primêre bron van energie vir die aardatmosfeer?

Insolasion

Wat behels die opsluiting van elemente binne die atmosfeer?

Die behoud van hitte-energie en sirkulasie daarvan in die atmosfeer

Watter funksie vervul die atmosfeer deur die groenhuiseffek en wolkkrag?

Regulering van klimaat

Watter tipe data kan gekollekteer word met behulp van bandopnemers, termometers of kameras?

Kwantitatiewe data

Wat is 'n belangrike funksie van die aardatmosfeer vir alle aerobiese lewensvorme?

Produksie en verspreiding van suurstof

'n Belangrike bron van energie vir die aardatmosfeer sluit in:

Inkomende sonstraling

'n Belangrike uitset van die atmosfeer is:

'n Terugstraling van hitte in die ruimte

'n Belangrike funksie van die stratosfeer is om te absorbeer:

'n Skadelike ultravioletstraling

'n Metode wat gebruik word vir data-insameling in 'n gemeenskap, sluit in:

'n Kwantitatiewe peiling

'n Element wat tydelik binne die atmosferiese sisteem behoue word, sluit in:

'n Sirkulasie van hitte-energie

'n Rol wat effektiewelik moet gespeel word wanneer in 'n span gewerk word, is om te verseker dat:

'n Duidelike rol- en verantwoordelikhede toegewys word

Hoe beïnvloed ligging by breedtegraad die temperatuur volgens die teks?

Dit versprei energie oor 'n groter oppervlakte en laat sonlig deur meer atmosfeer reis.

Waarom kan bergtoppe naby die ewenaar bedek word met sneeu, ten spyte van hul hoogtes?

Die verre afstand van die aarde se hittebron veroorsaak dat dit kouer word.

Hoe beïnvloed oseanstromings temperature volgens die teks?

Warm strome verlaag temperature terwyl koue strome dit verhoog.

Waarom ervaar kusgebiede gewoonlik meer gematigde temperature as binnelandse gebiede?

Water se spesifieke hittekapasiteit laat dit toe om hitte beter te versprei.

Wat is 'n moontlike effek van 'n toename in groenhuiseffekgas volgens die teks?

'n Verhoging in globale temperature met ernstige gevolge.

Wat is 'n moontlike gevolg van 'n toename in groenhuiseffekte volgens die teks?

'n Toename in seewaterpeile wat kusgebiede affekteer.

Wat is die belangrikste gas in die atmosfeer vir respirasie?

Suurstof

Watter laag van die atmosfeer bevat die ozonlaag en absorbeer UV-straling?

Stratosfeer

Watter gas is die mees voorkomende in die atmosfeer, maar word as inert beskou?

Stikstof

Wat is die laagste laag van die atmosfeer waar meteore verbrand en wolken vorm?

Mesosfeer

Watter gas bydraend tot die broeikaseffek kan lei tot globale verwarming?

Koolstofdioksied

Wat is die laag van die atmosfeer waar die temperatuur skerp styg met toenemende hoogte?

Termosfeer

Watter proses bewerkstellig die oordrag van energie van die aarde se oppervlak na die atmosfeer deur direkte kontak?

Geleiding

'n Ongeveer watter persentasie van ingekomende sonstraling word teruggekaats deur wolkdekkings en oppervlaktes met hoë albedo?

~22%

'n Waarom is koolstofdioksied belangrik vir fotosintese, maar verhoogde vlakke tot globale verwarming kan lei?

Dit is noodsaaklik vir fotosintese, maar dra by tot die broeikaseffek.

Wat is die doel van kaartprojeksies?

Om die kurwatuur van die aarde akkuraat voor te stel op 'n plat kaart.

Wat is die belangrikheid van konture op 'n kaart?

Dui op steil hange aan.

Wat verteenwoordig 'n skala van 1:50,000 op 'n kaart?

1 cm op die kaart is gelyk aan 50,000 m in werklikheid.

Wat is die verskil tussen magnetiese noorde en ware noorde?

Ware noorde is konstant terwyl magnetiese noorde verskuif.

Watter eienskap probeer kaarte bewaar wanneer dit projekteer?

'n Akkurate weergawe van grootte.

'n Kompass wys altyd in dieselfde rigting. Waarheidsgetrou of onwaar?

'n Kompass wys altyd in 'n vaste rigting, ongeag waar jy is.

'n Wyd gespreide kontur dui op wat?

'n Gelykmatige helling.

'N Petersprojeksie toon wat akkuraat op 'n kaart?

Grootte van landmassas.

'N Mercatorprojeksie is nuttig vir wat?

'N Akkurate weergawe van rigtings.

Wat is die voordeel van GIS vir besluitneming en beplanning?

Dit bied geteikende en spesifieke inligting om aan unieke gebruikersvereistes te voldoen.

Wat is die doel van orthofoto-kaarte?

Om beelde te neem van bo af, gewoonlik vanuit 'n vliegtuig, om 'n vol se oog-aansig van groot areas te gee.

Wat is kenmerk van vertikale lugfoto?

Die kamera is omtrent 60 vanaf die vertikale gekantel.

Wat is die voordeel van digitale inligting vir datahantering?

Dit stel die versameling, stoor, analise en vertoning van groter hoeveelhede inligting as tradisionele metodes in staat.

Wat kenmerk oblieke lugfoto?

Die kamera is omtrent 30 vanaf die vertikale gekantel.

Wat maak satellietbeeld anders as ortofoto-kaart?

'n Satellietbeeld is 'n digitale beeld wat deur sensors op satelliete versamel word terwyl ortofoto-kaarte korreksies ondergaan.

'n Ho oblike lugfoto word geneem onder watter hoek?

'n Kamera-hoek van ongeveer 60 vanaf die vertikale posisie.

'n Digitale beeld wat deur sensors op satelliete verkry word, is bekend as?

'n Satellietbeeld

'n Low oblike lugfoto wys slegs...

...die grondoppervlak sonder die horison.

'n Digitale formaat maak groter hoeveelhede datahantering as tradisionele metodes moontlik deur...

...die versameling, stoor, analise en vertoning van groter hoeveelhede inligting as tradisionele metodes in staat te stel.

Wat is die primêre doel van Geografiese Inligtingstelsels (GIS)?

Beheer alle tipes geografiese inligting

Wat is 'n kenmerk van GIS se data-opslag?

Maak data toeganklik deur rekenaars

Wat is 'n belangrike funksie van GIS-tegnologie?

Ondersteun verskeie velde soos regering, nywerhede, en omgewingsbestuur

Wat behels 'n belangrike aspek van die ontwikkeling van GIS-sagteware?

'n Samewerkende poging tussen programmeerders, geograwe, en ander spesialis

Wat is die doel van gebruikersinsette in GIS?

'n Gebruiker kan spesifieke data in 'n GIS oplaai

In watter velde is GIS-tegnologie toepaslik?

'n Verskeidenheid velde insluitend regering, nywerhede, en stadsbeplanning

Wat is 'n voordeel van atlasse volgens die teks?

Is 'n waardevolle opvoedkundige hulpmiddel

Watter tipe kaart fokus op politieke grense en gebruik verskillende kleure vir verskillende lande of streke?

Politieke kaarte

Wat is die doel van 'n kompas in navigasie?

Om rigtings te bepaal

Wat verteenwoordig 'n tematiese kaart?

Klimaatinligting

Waarop fokus 'n reliëfkaart?

Fisieke landskapkenmerke soos berge en riviere

Wat is die doel van alfanumeriese rasters op atlas kaarte?

Om spesifieke areas op die kaart te lokaliseer

'n Tematiese kaart fokus op watter soort spesifieke inligting?

Bevolkingsdigtheid

'n Alfanumeriese rooster op 'n atlas kaart help met wat?

'n Spesifieke plek op die kaart te vind

'n Thema op 'n tematiese kaart kan wees wat?

'n Spesifieke beroepsgroep se demografie

'n Politieke kaart fokus op wat?

'n Land se politieke grense

Wat is 'n kenmerk van ortofoto-kaarte volgens die teks?

Hulle is korrek vir topografiese reliëf en kamerahelling.

Wat is 'n voordeel van die digitalisering van inligting volgens die teks?

Maklike toegang en manipulasie van inligting.

Wat is 'n funksie van oblieke lugfoto's volgens die teks?

Hulle vat die kante van voorwerpe vas vir maklike identifikasie.

Waarom is digitalisering belangrik vir datahantering volgens die teks?

Dit verbeter effektiwiteit en diepte in datahantering.

Wat is 'n hoogtepunt van GIS-software volgens die teks?

Maatgemaakte en spesifieke inligting aan gebruikers verskaf.

Watter tipe inligting word deur satellietbeelde verteenwoordig volgens die teks?

'n Versameling syfers en getalle.

'n Vertikale lugfoto word geneem met die kamera-as byna loodreg (90°) op die grond. Wat is 'n unieke eienskap van sulke lugfoto's?

'n Geïntegreerde benadering tot topografiese korreksie.

'n Belangrike kenmerk van digitale inligting is dat dit hoë presisie en betroubaarheid in datahantering bied. Waarom is hierdie kenmerk essensieel volgens die teks?

'n Lae akkuraatheid lei tot 'n gebrek aan geloofwaardigheid in data prosessering.

Wat is 'n belangrike funksie van die atmosfeer vir alle aerobiese lewensvorme?

Om beskerming teen ultraviolet straling te bied

Wat is die primêre bron van energie vir die aardatmosfeer?

Insolering

'n Belangrike uitset van die atmosfeer is:

Terrestrale straling

'n Voordeel van vertikale lugfoto's is:

'n Duideliker beeld van geboue en strukture

'N Mercatorprojeksie is nuttig vir wat?

Navigasie langs groot afstande

'N Kompass wys altyd in dieselfde rigting. Waarheidsgetrou of onwaar?

'n Onwaar

'N Element wat tydelik binne die atmosferiese sisteem behoue word, sluit in:

'N Waterdruppel

'N Petersprojeksie toon wat akkuraat op 'n kaart?

'N Naby-aan-perfekte sirkel vir die Noordpool

'N Wyd gespreide kontur dui op wat?

'N Steil heuwel

'n Ho oblike lugfoto word geneem onder watter hoek?

60° na bo gerig

Wat is die hoofdoel van geo-verwysing vir lugfoto's in GIS?

Die integrasie van lugfoto's met geografiese ligging op aarde

Watter voordeel bied satellietbeelde vir omgewingsmonitering?

Wereldwye dekking en omgewingsmonitoring in werklikheid

Wat is 'n nadeel van vertikale lugfoto's?

Beperkte beskikbaarheid in spesifieke streke

Watter proses vereis moderne vertikale lugfoto's vir GIS-integrasie?

Digitale skandering en digitalisering

Watter aspek van ortofoto-kaarte maak hulle nuttig vir gedetailleerde beplanning en analise?

'n Naukeurige skaal van 1:10,000

'n Nadeel van satellietbeelde is dat...

'n Hoë koste verbonde is aan satellietlanseerings en instandhouding.

'n Belangrike kenmerk van vertikale lugfoto's is...

'n Sentrale akkuraatheid vir skaal.

'n Belangrike ontwikkeling in ortofoto-produksie sedert 2008 was...

'n Verbetering in automatisering deur digitale kaartkameras.

'n Voordeel van ortofoto-kaarte is...

'n Kombinasie van visuele detail met geometriese kwaliteite van 'n kaart.

'n Nadeel van satellietbeelde is...

'n Minimum vereiste vir gespesialiseerde kennis en vaardighede voor interpretasie.

Wat is die doel van kaartprojeksies?

Om die ware vorm van streke so goed moontlik te behou

Wat dui wyd gespreide konturlinies op 'n topografiese kaart aan?

Gelykmatige terrein

Wat is 'n belangrike funksie van konturlinies op 'n kaart?

Om punte van gelyke hoogte te verbind

Wat verteenwoordig wanneer konturlinies stadig nader aan mekaar beweeg op 'n topografiese kaart?

Baie steil hange

Wat is die belangrikheid van kontours op 'n landkaart?

Hulle dui die topografie en reliëf van 'n gebied aan

Watter tipe projeksie word dikwels gebruik vir navigasie, maar veroorsaak vervorming naby die pole?

Mercator-projeksie

Wat is die hoofdoel van kaartprojeksies?

'n Korrekte vertoning van vorms van landmassas

'n Wyd gespreide kontourlyn op 'n topografiese kaart sal waarskynlik wat aandui oor die terrein?

'n Vlak gebied

Waarom ervaar kusstreke tipies meer gematigde temperature as binnelandse areas?

Die spesifieke hittevermoë van water dra by tot die verspreiding van hitte.

Hoekom kan bergtoppe naby die ewenaar bedek word met sneeu, ten spyte van hul hoogtes?

Uitsonderings soos bergpieke naby die ewenaar behou sneeu deur hul hoë hoogtes.

Wat is die impak van 'n verhoogde hoeveelheid broeikasgasse op die omgewing en mense?

Veranderings in natuurlike habitatte en landbousones wat spesiesuitwissing veroorsaak.

Hoe beïnvloed oseanstromings temperature volgens die teks?

Warm oseaanstromings verhoog temperature in kusstreke.

Wat is 'n moontlike gevolg van globale verwarming as gevolg van 'n versterkte broeikaseffek?

'n Toename in die frekwensie en intensiteit van ekstreme weerverskynsels.

Waarom daal temperature gewoonlik met hoogte in die troposfeer?

Wat is die primêre bron van hitte vir die Aarde volgens die teks?

Sonenergie

Watter laag van die atmosfeer bevat die ozonlaag?

Stratosfeer

Wat is die doel van inertgasse in die atmosfeer volgens die teks?

Primêr nie-reaktief en speel 'n ondersteunende rolo

Wat veroorsaak dat temperature in die troposfeer met hoogte afneem volgens die teks?

Afstand vanaf die aardoppervlak

'n Toename in watter gas in die atmosfeer kan lei tot globale verwarming?

Koolstofdioksied

'n Belangrike funksie van die stratosfeer is om te absorbeer...

'n Skadelike UV-straling

'n Skala van 1:50,000 op 'n kaart verteenwoordig...

'n Klein oppervlakte in fyn detail

'n Koördinaat beskryf presies...

'n Spesifieke plek op Aarde deur lengtegraad en breedtegraad

'n Element wat tydelik binne die atmosferiese sisteem behoue word, sluit in...

'n Kristallyne wolkdeeltjie wat vinnig verdamp

'n Voordeel van vertikale lugfoto's is...

'n Breër perspektief van geografiese terreine

'N Atlas is 'n versameling van...

Fisiese en politieke kaarte met verskillende temas

Wat is die primêre doel van Geografiese Inligtingstelsels (GIS)?

Geografiese data analiseer

Wat is 'n belangrike funksie van konturlinies op 'n kaart?

Die aanduiding van hoogteverskille

Wat is 'n moontlike effek van 'n toename in groenhuiseffekgas volgens die teks?

Versnelling van klimaatsverandering

Wat is 'n voordeel van digitale inligting vir datahantering?

'N Moontlikheid om stoorplek te bespaar

Waarom kan bergtoppe naby die ewenaar bedek word met sneeu, ten spyte van hul hoogtes?

'N Kombinasie van hoë humiditeit en temperatuurverskille

'N Belangrike vaardigheid in navigasie is die gebruik van wat?

'N Kompas

Wat is 'n belangrike aspek van GIS wat dit 'n kragtige instrument maak vir ruimtelike analise en geografiese data visualisering?

Dit voorsien op maat gemaakte en spesifieke inligting aan gebruikers.

Wat is 'n voordeel van ortofoto-kaarte?

Hulle toon die aardoppervlak sonder horisonbeperking.

Watter tipe lugfoto toon slegs die grondoppervlak sonder die horison?

Laag Oblike Lugfoto

Wat is 'n kenmerk van digitale inligting wat nie deur tradisionele metodes vervat kan word nie?

'n Hoë mate van presisie en betroubaarheid.

Wat is die primêre funksie van geo-verwysing in die integrasie van lugfoto's met GIS?

Nauwkeurige afbakening van geografiese ligging op aarde

Watter ontwikkeling het die produksie van ortofoto-kaarte versnel sedert 2008?

Automatiese skalakorrigering deur digitale kaarte

Wat is 'n nadeel van vertikale lugfoto's wat digitale transformasie vereis vir GIS-integrasie?

'n Vereiste vir die omset van foto's na digitale formaat

Watter meganisme dra by tot die beperkte beskikbaarheid van ortofoto-kaarte volgens die teks?

'n Uitdagende verkryging van volkleurbeelde vir openbare gebruik

Wat is 'n voordeel van satellietbeelde wat hulle geskik maak vir integrasie in GIS?

'n Beperkte dekking van spesifieke gebiede

Watter aspek van vertikale lugfoto's maak hulle 'n noodsaaklike bron vir topografiese kaarte volgens die teks?

'n Bo-aansig beeld wat historiese geografiese veranderinge toon

'n Nadeel van ortofoto-kaarte is...

'n Beperkte beskikbaarheid in alle streke

'n Belangrike voordeel van orthofotos as 'n kaartvorm is...

'n Visuele detail soortgelyk aan 'n foto met geometriese kwaliteite soos 'n kaart

'n Belangrike funksie van satellietbeelde is...

'n Hoë vlak van detail in globale data-insameling

Hoe affekteer oseanstromings temperature volgens die teks?

Verhoog dit temperature in kustreëls.

Wat is die impak van 'n toename in groenhuiseffekte volgens die teks?

Vermindering van waterbeskikbaarheid vir landbou.

Hoe beïnvloed breedtegraad die temperatuur volgens die teks?

Hoër breedtegrade het skerpere sonlig wat temperature laat daal.

Wat is 'n moontlike gevolg van 'n verhoogde blootstelling aan groenhuiseffekte?

Toename in aantal orkane.

Waarom kan bergtoppe naby die ewenaar sneeu dra, ten spyte van hul hoogtes?

'n Skerpere sonliginval wat energie oor 'n groter oppervlak versprei.

'N Belangrike funksie van die atmosfeer vir aerobiese lewensvorme sluit in:

'n Beskermende laag teen skadelike straling.

Wat is die primêre doel van 'n atlas volgens die teks?

Ruimtelike verhoudings van die aarde se oppervlak beskryf

Wat is 'n belangrike eienskap wat kartograwe probeer behou wanneer hulle kaartprojeksies skep?

Rigting

Watter tipe kaartprojeksie is bekend vir die vertoning van akkurate hoeke en rigtings, maar veroorsaak vervorming van vorms en afstande naby die pole?

Mercator-projeksie

Wat is 'n belangrike funksie van sleutels (legends) in atlasse volgens die teks?

Om die simbole en kleurkodes op kaarte te verduidelik

Watter soort lyn op 'n topografiese kaart dui 'n steil helling aan?

Wyd gespreide lyne

Wat verteenwoordig 'n tematiese kaart?

Spesifieke inligting gebaseer op temas soos klimaat of bevolking

'n Kompass naald wys na:

Magnetiese Noord

Watter tipe atlaskaart fokus op die politieke grense van lande en stede?

Politieke kaarte

'n Kaartskale van 1:50,000 beteken dat elke 1 cm op die kaart gelykstaande is aan hoeveel meter op die grond?

500 meter

Waarom is 'n goeie begrip van kaartskaal belangrik wanneer 'n atlas gebruik word?

Dit dui aan hoe groot 'n kaart in vergelyking met die werklike wêreld is

Wat is 'n kenmerkende eienskap van vertikale lugfoto's volgens die teks?

'n Hoë resolusie wat fyn detail toon

'n Kontourlyn wat naby aanmekaar is op 'n topografiese kaart dui aan?

'n Steil helling

'n Gebruiker besluit om 'n spesifieke plek op 'n kaart met behulp van 'n alfanumeriese rooster te vind. Wat bied hierdie rooster inligting oor?

'n Metode om presies posisie te bepaal deur letters en syfers te gebruik

'n Reliëfkaart word dikwels gebruik om watter tipe inligting te illustreer?

'n Gedetailleerde weergawe van berge en valleie

'n Tematiese kaart kan inligting oor _____________ baseer.

'n Spesifieke tema soos bevolkingsdigtheid of klimaat

'n Kaart wat spesialiseer in die vertoning van politieke grense met verskillende kleure vir lande is bekend as __________.

'n Politieke kaart

Wat is die doel van die voorlopige navorsing volgens die teks?

Om die nodige agtergrondinligting te kry voordat die veldwerk begin.

Wat is een van die maniere waarop die atmosfeer bydra tot die handhawing van die klimaatbalans op Aarde?

Deur lug te laat vrykom wat terug in die ruimte gaan.

Wat is 'n voorbeeld van 'n tipe data wat met behulp van 'n termometer ingesamel kan word?

Hitsigheid van 'n vulkaan se uitbarsting.

Watter funksie vervul stowwe soos stof, sout, en rookdeeltjies in die atmosfeer?

Hulle speel 'n rol in wolkvorming en refleksie van straling.

Wat is 'n belangrike funksie van die stratosfeer volgens die teks?

Om te absorbeerde skadelike ultravioletstraling van die son.

Wat is 'n effektiewe metode om veldwerkdata rondom temas en sub-temas te organiseer?

'n Tematiese benadering deur sleuteltemas en sub-temas te identifiseer.

'n Groep wat effektief saamwerk, moet seker maak dat:

'n Duidelike toewysing van rolle en verantwoordelikhede plaasvind.

'n Lugfoto geneem met die kamera-as by 'n hoek naby 90° tot die grond dui op:

'n Groot terreinoppervlak wat vasgelê word.

'n Skala van 1:50,000 op 'n kaart dui aan:

'n Gelyke verhouding tussen afstande op die kaart en regte afstande in werklikheid.

'n Tematiese kaart fokus spesifiek op watter soort inligting?

'n Spesifieke tema of aspek soos bevolkingsdigtheid of klimaatverdeling.

Wat is die hoofrede vir die bestaan van die ozonlaag in die atmosfeer?

Om te beskerm teen UV-straling

Watter gas is primêr verantwoordelik vir die broeikaseffek en potensiële globale verwarming?

Koolstofdioksied

Wat is die primêre proses wat energie van die aardoppervlak na die atmosfeer oordra?

Radiasie

Wat is die hoofverantwoordelike vir die absorpsie van ongeveer 66% van die ingekomende sonstraling?

Die aardoppervlak self

Watter laag van die atmosfeer is verantwoordelik vir die meeste weerprosesse?

Troposfeer

Wat veroorsaak seisoenale temperatuurveranderinge op aarde?

Die aarde se kanteling en wenteling om die son

'N Belangrike funksie van die stratosfeer is om te absorbeer:

'N Meeste UV-straling van die son

Wat is 'n primêre funksie van inertgasse in die atmosfeer?

Om te dien as effense reguleerders van omgewingsdruk

Watter gas is essensieel vir plantegroei, alhoewel dit meestal inert is?

Stikstof

Wat is die hoofdoel van Geografiese Inligtingstelsels (GIS)?

Om geografiese data vas te vang en te manipuleer

Watter tipe data kan opgelaai word in 'n GIS deur gebruikers?

Spesifieke geografiese data

Wat is 'n belangrike toepassing van GIS-tegnologie?

Landboubestuur

Wat is 'n kritiese aspek in die ontwikkeling van GIS-sagteware?

Samewerking tussen programmeerders en geograwe

Wat is 'n voordeel van die digitalisering van inligting vir GIS?

'n Groter hoeveelheid hantering van data as tradisionele metodes

Watter sektor maak gebruik van GIS-tegnologie vir besluitneming en beplanning?

Regering

Wat is 'n belangrike kenmerk van atlasse volgens die teks?

Bied gedetailleerde inligting oor geografiese en temasake

Watter soort kaart toon politieke grense met verskillende kleure vir onderskeie lande of streke?

Politieke kaart

Wat word aangedui deur 'Map Scale' op 'n kaart?

Die verhouding tussen die grootte van die kaart en die regte grootte van 'n gebied

Wat is 'n funksie van 'n kompas volgens die teks?

Om rigtings aan te dui

Watter tipe lugfoto illustreer die fisiese landskap deur hoogte en topografiese kenmerke soos berge en riviere aan te dui?

'n Reliëflugfoto

'Map Symbols' op 'n kaart verteenwoordig wat?

'n Sleutel vir verduideliking van simbole en kleurkodes

'Tematiese Kaarte' fokus op watter soort inligting?

'n Spesifieke tipe inligting gebaseer op temas soos klimaat of bevolking

'Geografiese Inligtingstelsels (GIS)' word kragtige instrumente vir wat volgens die teks?

'Ruimtelike analise en geografiese datavisualisering'

'Alfabetiese roosters' op atlas kaarte help vir wat?

'Pinpoint spesifieke areas binne die kaart'

'Thematic Maps' gebruik kleure en simbole om watter soort inligting weer te gee?

'Klimaatinligting'

Wat is 'n unieke eienskap van vertikale lugfoto's?

Hulle is geneem met 'n hoek naby 90° tot die grond.

Wat is die hoofdoel van ortofoto-kaarte?

Om 'n akkurate maatstaf van die foto se skaal te verseker.

Watter tipe data word deur satellietbeelde versamel?

Infrarooi straling wat nie sigbaar is vir die menslike oog nie.

Wat is 'n primêre funksie van satellietbeelde?

Om visuele inligting te gee oor omgewingskwessies soos besoedeling.

Wat is 'n kenmerk van ortofoto-kaarte wat hulle nuttig maak vir beplanning en analise?

'n Kombinasie van fotografiese kenmerke met die meetkundige eienskappe van 'n kaart.

Watter voordeel bied digitale inligting vir datahantering?

'n Hoë mate van aanpassing en spesifieke inligting vir gebruikers.

'N Lugfoto geneem met die kamera-as byna loodreg (90°) tot die grond dui op:

'n Vertikale lugfoto.

'N Tematiese kaart verteenwoordig inligting gebaseer op wat?

'N Tema of spesifieke onderwerp wat dit fokus en voorstel.

'N Lugfoto geneem met 'n kamera wat geneem is met 'n hoek naby 60° tot die grond, dui op:

'N Hoë oblique lugfoto.

'N Lugfoto geneem met 'n kamera wat geneem is met 'n hoek naby 30° tot die grond, dui op:

'N Lae oblique lugfoto.

Watter tipe lugfoto word geneem met die kamera wat direk horisontaal gerig is en word gewoonlik gebruik vir landskap-, voorwerp- of mensefoto's, maar nie tipies geklassifiseer onder lugfoto's vir kartering nie?

Vertikale Lugfoto

Wat is 'n nadeel van ortofoto-kaarte wat in die teks genoem word?

Beperkte Beskikbaarheid

Watter tipe satellietbeelde bied globale dekking en maak voortdurende data-insameling vir omgewingsmonitering moontlik?

Spectrale Satellietbeelde

Watter voordeel bied vertikale lugfoto's volgens die teks?

Nodig vir Topografiese Kaarte

Wat is 'n nadeel van satellietbeelde volgens die teks?

'n Hoë Koste

Wat is 'n belangrike funksie van geo-verwysing vir lugfoto's in GIS?

'n Akkurate Plasing van Foto's op Aarde

'Watter ontwikkeling het die produksie van ortofoto-kaarte versnel sedert 2008?'

'n Opgradering van Lugfotokameras

'Wat is 'n essensiële bron vir die skep van topografiese kaarte met 'n historiese perspektief?'

'n Vertikale Lugfoto

'Watter tipe kaartprojeksie is nuttig vir die vertoning van akkurate hoeke en rigtings, maar veroorsaak vervorming van vorms en afstande naby die pole?'

'n Transversale Mercatorprojeksie

'Watter tipe kaart fokus op beide natuurlike en mensgemaakte kenmerke en het 'n skaal van 1:50,000?'

'n Topografiese Kaart

Wat is die primêre doel van kaartprojeksies?

Om die ware vorm van streke soveel as moontlik te behou

Wat verteenwoordig 'n Mercatorprojeksie (1569) die beste?

Ware rigtings tussen plekke

Wat is 'n belagnike funksie van konturlinies op 'n kaart?

Om steil of ligte hange aan te dui

Watter tipe lugfoto toon slegs die grondoppervlak sonder die horison?

'N Vertikale lugfoto

Wat is die hoofdoel van Geografiese Inligtingstelsels (GIS)?

Om ruimtelike analise en data visualisering te fasiliteer

Waarop fokus 'n reliëfkaart?

'N Voorstelling van reliëf en landvorme

'N Voordeel van ortofotokaarte is:

'N Direkte vertoning van afstande sonder berekeninge

Wat is 'n belangrike funksie van die atmosfeer in die aardse sisteem?

Verskaffing van suurstof vir fotosintese

Watter tipe data word deur 'n tape recorder versamel tydens veldwerk volgens die teks?

Kwalitatiewe data

Wat is 'n store binne die atmosfeer, soos deur die teks beskryf?

Hitte-energie en vog

Wat is 'n metode om data te organiseer volgens die teks se aanbevelings?

Tematiese ontleding

'n Belangrike funksie van die atmosfeer is die absorpsie van skadelike ultraviolet straling. Waar gebeur hierdie absorpsie veral?

Die stratosfeer

'n Metode wat gebruik word vir gemeenskapsbetrokkenheid in veldwerk sluit in:

'n Beskrywende vraelys

'n Kritiese funksie van die atmosfeer wat bydra tot klimaatregulering sluit in:

'n Bydrae tot 'n stabieler klimaat

'n Nuttige metode om data te klassifiseer volgens 'n proses van identifisering van temas en subtemas is:

'n Kwalitatiewe ontledingsraamwerk gebruik

'n Belangrike metode vir dataversameling in die gemeenskap sluit in:

'n Geïntegreerde aanlynplatform.

'n Kritiese doelwit van voorlopige navorsing is om:

'n Noodsaaklike agtergrondinligting te verkry.

Hoe word die temperatuur beïnvloed deur die hoë breedtes (naby die pole)?

Dit daal as gevolg van die wyer verspreiding van energie en deur meer atmosfeer te reis.

Hoe affekteer warm oseaanstromings gewoonlik temperature van nabygeleë landgebiede?

Dit verhoog temperature aangesien dit direk hitte afgee aan die land.

Wat veroorsaak dat bergtoppe naby die ewenaar soms met sneeu bedek word?

Die hoë hoogte bo seevlak plaas dit naby 'n sneeuvalgrens.

Wat is die impak van 'n verhoogde konsentrasie broeikasgasse volgens die teks?

Dit word gevrees om aarde se temperatuur aansienlik te laat styg.

Watter effekte kan verhoogde broeikasgasproduksie hê volgens die teks?

'N Verhoogde intensiteit en frekwensie van ekstreme weersomstandighede.

Wat is 'n kritieke aspek wat deur die natuurlike broeikaseffek gevang word?

'N Beperking van hitte binne die atmosfeer om temperature stabiel te hou.

Wat is die primêre bron van energie vir die aardatmosfeer?

Sonlig

Watter laag van die atmosfeer bevat die ozonlaag en absorbeer UV-straling?

Stratosfeer

Wat is die belangrikheid van kontours op 'n landkaart?

Om die hoogteverskille in terrein aan te toon

Waaruit bestaan die grootste gedeelte van die atmosfeer volgens die samestelling?

Stikstof

Wat is die hooffunksie van inertgasse in die atmosfeer?

Om nie te reageer met ander stowwe

Hoe word sonlig hoofsaaklik in die atmosfeer versprei?

'n Refleksieproses

'n Alfanumeriese rooster op 'n atlas kaart help met wat?

Die berekening van afstande tussen plekke

'n Nadeel van satellietbeelde is dat...

'n Onakkurate weergawe van terrein bied

'n Tematiese kaart fokus spesifiek op watter soort inligting?

'n Spesifieke tema of onderwerp

'N Kompass wys altyd in dieselfde rigting. Waarheidsgetrou of onwaar?

Onwaar

Wat is die primêre fisiese toestand van water in die atmosfeer wat 'n onsigbare rol in die weer en klimaat speel?

Gasvormige waterdamp

Wat is die proses waar waterdamp afkoel en vloeibare water vorm?

Kondensasie

Watter proses vind plaas wanneer vloeibare water verander in soliede ys?

Bevriesing

Wat is die direkte skuif van soliede ys na gasvormige waterdamp sonder om 'n vloeistoffase te vorm?

'n Sublimasie

Wat is die primêre bron van energie vir die transformasie van vloeibare water in waterdamp?

Hitte-energie van die omgewing

'n Proses waar vloeibare water terug na gasvormige water verander deur energie te absorbeer, is bekend as:

'n Verdamping

Wat is die primêre dryfkrag vir verdamping in die water siklus?

Sonkrag

Wat veroorsaak dat waterdamp terug na vloeistofvorm oorgaan?

Temperatuurveranderinge

Watter soort wolk is dikwels geassosieer met donderstorms?

Cumulonimbus

Wat is die primêre oorsaak van Convectional Rain volgens die teks?

Verhitting van die aarde se oppervlak

Wat is 'n moontlike gevolg van menslike aktiwiteite wat die water siklus beïnvloed?

Verhoogde risiko van vinnige vloede

'n Proses waarby waterdruppels in wolke saamklonter en val weens swaartekrag is bekend as:

Reën

'n Belangrike funksie van konturlinies op 'n kaart is om te wys:

Hoogteverskille

'n Sentrale aspek van synoptiese weerkaarte is dat hulle:

Voorspellings en waarskuwings fasiliteer

'n Proses waarby warm, vogtige lug gedwing word om op te styg teen 'n berg en kondenseer om reën aan die windwaartse kant te vorm, staan bekend as:

Orografiese reën

'n Belangrike funksie van humiditeit in die atmosfeer is om:

Die teenwoordigheid van waterdamp aan te dui

Wat dui 'n nou spacing tussen isobare aan volgens die teks?

Sterk winde

Wat verteenwoordig ronde patrone van isobare op 'n sinoptiese kaart?

Hoë of lae druk areas

Watter tipe inligting sluit synoptiese kaarte in volgens die teks?

Temperatuur, windrigting, wolkbedekking

Wat bied satelliete in term van groot-area monitering volgens die teks?

Deurlopende en gedetailleerde oorsig van groot-skaalse weermønstre

Waaruit bestaan die Aarde se mantel volgens die teks?

Soliede maar plastiese rots

'n Vloeistoflaag direk onder die mantel van die Aarde word genoem...

'n Buitenkern

'n Kristalstruktuur met groot kristalle vorm tydens...

Stadige afkoeling van magma

'n Belangrike doelwit van satellietbeelde vir meteorologie is...

'n Direkte waarneming van weerstelsels

'N Belangrike funksie van die buitenste kern van die Aarde is...

'n Bron van energie vir die Aarde se magnetiese velde

'N Sentrale konsep in geologie wat transformasies tussen rots tipes beskryf is...

'Die Rock Cycle'

Wat is 'n kenmerk van plooie?

Hulle ontstaan wanneer rotslae deur tectoniese kragte buig.

Watter invloed het plooie op die aard se topografie?

Veroorsaak die vorming van bergreeks en valleie.

Watter soort plooi is gekenmerk deur horisontale lemme en vorm onder hoë druk?

Recumbentplooi

Wat is kenmerkend van 'n monocline plooi?

'n Eenvoudige, trappie-styl plooi waar rotslae in een rigting gekantel is.

Watter tipe plooi vorm wanneer die rots nie net buig nie, maar ook breek en skuif?

Oorvalplooi (Nappe)

Wat veroorsaak die vorming van plooiberge soos die Himalayas?

'n Proses waarby die kontinentale plate mekaar raak.

Hoe beïnvloed plooie menslike aktiwiteit in berg-areas?

Moontlikhede vir suksesvolle boerdery en toerisme.

Watter tipe gebergte vind mens by konvergente plaatgrense?

Plooigeberge

Watter rol speel riviere wat deur gebergtes vloei?

Hulle versnel erosie en grondafsetting in lae liggende gebiede.

Watter invloed het plooie op toerisme in gebergtegebiede?

Dit bevorder avontuuraktiwiteite soos bergklim en rotsklim.

Wat is die primêre verskil tussen sedimentêre en metamorfiese rotse?

Sedimentêre rotse vorm deur afsetting en verharding, terwyl metamorfiese rotse transformeer onder druk en hitte sonder om te smelt.

Wat is 'n kenmerkende eienskap van 'n batholiet?

Hulle is groot massiewe rotsliggame wat diep onder die aardoppervlak vorm.

Wat is 'n onderskeidende eienskap van lakkoliete en lopoliete?

Lakkoliete vorm deur intrusie van magma tussen rotslae, terwyl lopoliete dit nie doen nie.

Hoe verskil 'n dike van 'n sill?

Dikes sny oor bestaande rotslae, terwyl sills horisontaal lê.

Wat word bedoel met 'pipes' as dit na geologiese strukture verwys?

'Pipes' is kanaalagtige strukture wat magma vanaf diep in die aarde na die oppervlak beweeg.

Hoe beïnvloed geologiese strukture soos batholiete en dike landskappe?

'n Dike kan lei tot opheffings of afgrondvorming, terwyl 'n batholiet grootskaalse veranderinge in topografie veroorsaak.

'n Sill onderskei homself van 'n dyke deur:

'n Sill lê horisontaal tussen bestaande rotslae, terwyl 'n dyke deur hulle sny.

'n Karstlandskap wat in kalksteen gevorm word, kenmerklik deur:

Grotte, bronne en akwifere.

Wat is die primêre oorsaak van aardbewings veroorsaak deur die beweging van tektoniese plate?

Beweeg van plate langs foutlyne

Watter tipe aardbeweging lei tot die vorming van omgekeerde foute of plooie?

Drukkragte

Watter soort aardvormings word geskep tussen foute wat aangedui word as blokkiesberge?

Horste

Hoe word die sterkte van aardbewings gemeet volgens die teks?

Met die Richterskaal

Wat is die primêre impak van aardbewings op infrastruktuur volgens die teks?

'n Daling in vervoerinfrastruktuur soos paaie en brûe

'n Tsunami word veroorsaak deur wat volgens die teks?

'n Aardbeweging soos 'n grondverskuiwing

'n Seismogram is 'n grafiese weergawe van wat?

'n Grafiese weergawe van die aarde se skudding tydens 'n aardbewing

'n Oppervlaksgolf is beskryf as wat soort golf volgens die teks?

'n Trae, maar vernietigende golf

'n Aardbewing met 'n Richterskaal telling tussen 5 en 6.9 word geklassifiseer as wat?

'n Matige tot sterk aardbewing

'N Aardbewingsfokus verwys na wat volgens die teks?

'N punt binne die aarde waar 'N aardbewing begin

'N Aardtremor wat nie sigbaar skade aan rig nie en tipies tussen 0 en 4.9 op die Richterskaal tel, word geklassifiseer as wat?

'N Kleinerige beving wat selde gevoel word nie

Wat is die belangrikste rede waarom ontwikkelende lande moontlik groter skade kan ly as gevolg van aardbewings?

Hoër bevolkingsdigthede in kwesbare areas

Watter is 'n voorbeeld van 'n aktiewe vulkaan volgens die teks?

Anak Krakatau, wat in 2007 uitgebreek het

Wat is die kenmerkende struktuur van 'n schildvulkaan?

Gentle hange gevorm deur lavavloei

Wat is 'n positiewe impak van vulkane volgens die teks?

Die aantrek van toeriste en bevordering van die plaaslike ekonomie

Wat is die laaste stap in die vormingsproses van 'n vulkaan volgens die teks?

'n Uitbarsting deur 'n ventil

'N Dormante vulkaan is een wat...

...geen onlangse aktiwiteit getoon het nie.

'N Komposietvulkaan staan bekend vir...

...sy steil koniese vorm en ontploffings.

'N Negatiewe impak van vulkane op mense volgens die teks is...

...die vrylating van skadelike gasse en as.

'N Eenvoudige tipe vulkaan, wat gevorm word deur ontploffings wat as en lavastukke uitsit wat in die lug stol, word...

...tufvulkanoes genoem.

Wat is die primêre fisiese vorm van water in die atmosfeer wat 'n onsigbare invloed het op weer en klimaat?

Gasvormige Waterdamp

Watter proses lei tot die vorming van vloeibare water in die atmosfeer?

Kondensasie

Wat is die primêre bron van energie vir verdamping in die water siklus?

Hitte-energie

Watter fisiese vorm van water in die atmosfeer bevind hom in sigbare druppels in wolke en mis?

Vloeistof Water

Wat is die proses wat direk lei tot die omskakeling van soliede ys na gasvormige waterdamp?

Sublimasie

Wat is die proses waar vloeibare water verander in soliede ys deur hitte-energie te verloor?

Bevriezing

Wat dui wyd gespreide isobare aan op 'n weerkaart?

Kalm toestande

Watter laag in die aarde is 'n vloeibare laag wat hoofsaaklik uit nikkel en yster bestaan?

Buitekern

Watter spektrum van satellietbeeld is krities vir nagmeteorologie en bied inligting oor wolkvorming en temperatuurverskille?

Infrarooi spektrum

Wat is die hooffunksie van konturlinies op 'n topografiese kaart?

Hoogteverskille aandui

'n Lugfoto geneem met 'n kamera wat direk horisontaal gerig is, word gewoonlik gebruik vir landskap- of voorwerpfoto's, maar nie vir kartering nie. Wat is hierdie tipe lugfoto?

'Nadiraal' lugfoto

'N Kontourlyn wat nader aanmekaar is op 'n topografiese kaart, dui gewoonlik op wat?

'Nabyheid van valleie'

'N Belangrike funksie van die kruste op aarde is om:

'N Leefbare omgewing te skep'

'N Digitale beeld verkry deur sensors op satelliete word geklassifiseer as:

'N Satellietbeeld'

'N Plooi wat nie net buig nie, maar ook breek en skuif, staan bekend as:

'N Antiklinale plooi'

'N Lugfoto wat direk van bo af geneem word met nul skuinheid na die grond, word as wat geklassifiseer?

'N Vertikale lugfoto'

Wat is die primêre bron van energie vir die aardatmosfeer?

Sonenergie

Wat is 'n moontlike gevolg van grondwaterherlaaiing te verminder?

'n Toename in grondwaterbesoedeling

Wat is 'n belangrike funksie van Relative Humidity?

Dit bepaal hoe naby die lug aan saturasie is.

Wat veroorsaak dat hael ontstaan?

Opwaartse winde in Cumulonimbus-wolke

Watter tipe wolk kan 'n naderende kouefront aandui?

Cirruswolke

Wat word bedoel met konvektionele reën volgens die teks?

'n Proses waar warm lug aan die oppervlak van die Aarde opstyg en afkoel.

Wat is een van die funksies van Synoptiese Weervoorspellingskaarte?

Sien opsommings van weerstoestande oor groot areas

Watter tipe neerslag vind plaas wanneer waterdruppels in wolke kondenseer en saamsmelt voordat dit op die grond val?

Reën

Wat is die primêre effek van die proses waar 'n magma wat nie die oppervlakte bereik nie, ondergronds afkoel en verhard?

Vorming van erosiebestande geologiese strukture

Wat is 'n belangrike kenmerk van Batholiths?

Hulle is groot massa's van stolende gesteentes

Wat maak Dykes en Sills van mekaar onderskei?

Dykes vorm horisontaal, Sills vorm vertikaal

Watter tipe rotse kan karstelandskappe vorm volgens die teks?

Sedimentêre rotse

Wat is die primêre impak van Igneous Rock Landforms op die landskap volgens die beskrywing?

Tors, wat residuële landvorms agterlaat

'n Oorspronklike superkontinent wat ongeveer 200 miljoen jaar gelede bestaan het, word genoem...

Pangaea

'n Bewyse vir kontinentale skuif volgens die teks sluit in...

Gemeenskaplike fossiele oor verskillende kontinente

'n Proses waar warm lug langs 'n berg opstyg en kondenseer om reën te vorm, word genoem...

Bergrangeffek

'n Tipe plaatgrens waar plaatbewegings mekaar nader en magma na die oppervlak kan beweeg, word genoem...

Konstruktiewe grense

Wat is 'n sleutelaspek in plaattektoniek wat betrekking het op plaatbewegings?

Mantelkonveksie wat lei tot plaatbewegings.

Wat is die primêre oorsaak van aardbewings volgens die teks?

Beweeg van tektoniese plate

Watter proses is verantwoordelik vir die vorming van fold-berge soos die Himalayas?

Samdrukking van aardlae

Watter tipe fold vorm wanneer 'n rotslaag sy eie gewig nie kan dra nie en oor homself skuif?

Recumbente

Wat is 'n unieke eienskap van 'n monocline fold?

'n Dit is 'n enkelvoudige, trapsgewyse vou.

Watter tipe fold sou 'n overfold wees?

'n Antikline

Watter verbinding het bergformasies soos die Rockies, Alps en Himalayas in gemeen?

'n Dit is fold-berge wat by konvergente plaatgrense ontstaan het.

'n Antiklinale fold word gekenmerk deur wat?

'n Rugvormige boog

'n Sincline verskil van 'n antikline op watter manier?

'n Sincline het jongste rotslae in die middel.

'Wat gebeur wanneer rotslae onder ekstreme druk nie net vou nie, maar ook breek en oor mekaar skuif?

'n Overfold ontwikkel.

'Wat is die primêre resultaat van aardbewings volgens die teks?

Dit lei tot verskuiwings en spanning in die aardkors

Wat veroorsaak aardbewings volgens die teks?

Beweging van tektoniese plate

Watter tipe aardbeweging kan lei tot horisontale skuiwe en strukture soos die San Andreas Fault?

Skuifkragte

Wat is die vinnigste tipe seismiese golwe wat deur die aarde beweeg?

Primaire golwe (P-golwe)

Watter is die grootste impak van oppervlakgolwe in vergelyking met ander seismiese golwe?

Hulle veroorsaak die meeste skade

Wat word gemeet om die sterkte van 'n aardbewing te bepaal?

'n Richter-skaal

'N Tsunami kan veroorsaak word deur watter soort gebeurtenis volgens die teks?

Aantasbare seevloerstruikelinge

'N Aardbewing met 'n sterkte van 5.5 op die Richter-skaal sal waarskynlik lei tot wat?

'n Matige-matige skudding

Wat is die primêre rede waarom ontwikkelende lande meer skade kan ly as gevolg van aardbewings?

Minder robuuste noodresponsvermoëns.

Watter tipe vulkaan word gekenmerk deur stadige skuin hange en lavavloei wat groot afstande van die sentrale opening kan bereik?

Skaalvulkaan.

Wat is die kenmerkende struktuur van 'n kegelvulkaan?

Steil koniese hoopvorm.

Wat is die primêre voordeel van vulkaniese wesens vir landbou?

Ryk grond in voedingsstowwe.

Watter tipe vulkaan kan 'n sentrale opening hê wat lava en as uitwerp?

'n Aktiewe vulkaan.

Wat is 'n negatiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op mens en omgewing?

Besoedeling van waterbronne deur as.

'n Samegestelde vulkaan, soos Vesuvius in Italië, word gekenmerk deur wat?

'n Sentrale opening met lavavloei en asuitwerping.

'n Dormante vulkaan, soos Fujiyama in Japan, is een wat...

'n Geen aktiwiteit onlangs getoon het nie.

'n Cinder Cone Vulkaan, soos Monte Nuovo in Italië, word gekenmerk deur...

'n Koniese hoopvorm wat ontstaan deur ontploffings van as en lavastukke.

Wat is 'n positiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op menslike gemeenskappe?

Besonderse toerisme-aantrekkings.

Wat is die proses waar vloeistofwater verander in gasvormige waterdamp?

Verdamping

Wat is die direkte skuif van soliede ys na gasvormige waterdamp?

Sublimasie

Watter tipe water maak die grootste deel van die Aarde se watersiklus uit?

Soutwater in oseane

Watter proses vind plaas as gasvormige water koud word en vloeistofvormige water vorm?

Kondensasie

Wat is die oorgang van vaste ys na vloeistofwater deur hitte-energie?

'n Smeltproses

'n Watermolekule wat vries en van 'n vloeistof na 'n vaste toestand oorgaan, is 'n voorbeeld van wat?

'n Vriesproses

Watter soort weersomstandighede dui wyd gespreide isobare aan?

Kalm toestande

Wat word verteenwoordig deur sirkelpatrone van isobare op 'n weerkaart?

Hoë of lae druk areas

Watter laag van die aarde bestaan uit vloeistof en hoofsaaklik uit nikkel en yster?

Buitekern

Wat is die belangrikheid van satellietbeelde vir meteorologie?

Grootskaalse monitering van weerpatrone

Wat is die primêre doel van die rotsiklus in geologie?

Verduideliking van die verandering van rotssoorte oor tyd

'n Sentrale opening wat lava en as uitwerp, word geassosieer met watter tipe vulkaan?

'n Kegelvulkaan

'n Afkoelingspoedige bepaal die kristalsamestelling in watter soort gesteente?

'n Stolingsgesteente

'n Aardlaag wat temperature tot 5,000°C kan bereik en uit soliede maar plastiese gesteente bestaan, is die ...

'n Mantel

'n Grenslaag wat markant is deur die Mohorovičić-ononderbreektheid staan tussen watter twee aardlae?

'n Kors en Mantel

Wat word moontlik gemaak deur satelliettegnologie in weer voorspelling?

Noukeurige vooruitskatting van groot-skaalse weer patrone

Wat is relatiewe humiditeit?

Die huidige waterdamp hoeveelheid in verhouding tot die maksimum moontlike by dieselfde temperatuur

Wat is die primêre oorsaak van reën?

Kondensasie van waterdamp in wolke

Watter tipe wolk kan 'n onweer aandui?

Cumulonimbus

Hoe word hagel gegenereer volgens die teks?

In cumulonimbus wolke waar opstygings waterdruppels laat vries en swaar word

Wat is 'n belangrike funksie van atmosferiese waterdamp?

Om by te dra tot die hidrologiese siklus en reënval

'n Kritiese funksie van isobare op sinoptiese weerkaarte is...

Om punte van gelyke atmosferiese druk te verbind

'n Menslike aktiwiteit wat die natuurlike reënsiklus kan ontwrig, behels...

'n Verstoring in grondgebruik en waterverbruik

'n Belangrike doelwit van sinoptiese weerkaarte is...

'n Omvattende visuele opsomming van weerstoestande oor 'n groot area te bied

Orografiese reën vind plaas wanneer...

Vogtige winde gedwing word om opwaarts deur terrein te beweeg, afkoel en kondenseer om neerslag op windwaartse hange te vorm

Sirkulasie reën word aangedryf deur...

Die verwarming van die aarde se oppervlak wat vogtige lug laat styg en afkoel

Wat is die impak van geologiese strukture en tipe gesteente op landskappe, volgens die teks?

Dit beïnvloed die weerstand teen erosie en deurlaatbaarheid van 'n landskap.

Wat is 'n kenmerk van dykes volgens die teks?

Hulle is vertikaal en sny deur bestaande rotslae.

Wat is karstlandskappe volgens die teks?

Landvorms gekenmerk deur tonnels, bronne, en akequifere in kalkrots.

'n Batholiet is 'n ...

groot massa van stolende magmatiese gesteente watp die aardkorst binne dring.

'n Tor is 'n residuwe landvorm wat oorbly as gevolg van ...

erosie van omliggende materiaal wat die blootgestelde kernstene agterlaat.

'n Omhoogskuwende laag in die aardkorst as gevolg van magma inspuiting tussen rotslae word genoem ...

'n Laccolith.

'n Pipe is ...

'n Vertikale opening in die aardkorst wat magma beweeg.

'n Lopoliet verskil van 'n laccolith deur ...

'n Horisontale vorming deur magma inspuiting.

'n Intrusiewe rotsliggaam wat nie die oppervlak bereik nie, maar ondergronds afkoel en verhard, vorm 'n ...

'n Sill.

'n Plaatgrens waar tectoniese plate uitmekaar beweeg, magma toelaat om op te styg en nuwe korst te vorm, staan bekend as 'n ...

'Konstruktiewe grens.

Wat veroorsaak dat rotslae buig en vou onder druk?

Botsing van tectoniese plate

Wat is die kenmerk van 'n recumbent fold?

Horisontale lemme

Watter soort vulkaan word gekenmerk deur ekstreme druk wat rots laat vou, breek, en skuif?

Oorsteekvou (Nappe)

Wat is die primêre impak van plooiing op die aard se topografie?

Vorming van bergreeks

Wat is die gevolg van druk wat rotslae laat breek en skuif oor mekaar?

'n Overfold

Watter soort plooi lei tot bergreeks soos die Himalayas?

'n Oorsteekvou (Nappe)

'n Sentrale kenmerk van plooiing is dat dit...

Rotslae laat skuif oor mekaar

Watter soort voustrukture het lemme wat byna horisontaal is?

Recumbent folds

'n Gevolg van druk op rotslae kan lei tot...

Plooiing en vouing

Wat veroorsaak dat rotslae skuif en oor mekaar gly?

Plooiing

Wat is die primêre oorsaak van aardbewings volgens die teks?

Beweging van tektoniese plate

Watter tipe golwe is die stadigste maar mees vernietigende aardbewingsgolwe?

Oppervlakgolwe

Watter instrument meet en neem die besonderhede van seismiese golwe op?

Seismograaf

Wat is die kategorie van aardbewings wat aardbewings tussen 5 en 6.9 op die Richterskaal insluit?

Matig tot sterk

'N Tsunami word veroorsaak deur wat volgens die teks?

Onderwaterlandverskuiwings

'N Grond wat onder 'n ander grondlaag beweeg, veroorsaak watter soort fout volgens die teks?

'N Omgekeerde fout

'N Blokberg wat tussen foute gevorm word, word ook as wat genoem?

'n Horstberg

'N Aardbewings fokus is die punt waar dit begin, maar wat is die plek direk bo-op die fokus op die oppervlak genoem?

'n Episentrum

'N Horisontale beweging wat streepfout veroorsaak word deur wat volgens die teks?

'N Laterale krag

'N Rifvallei ontstaan deur watter soort grondbeweging volgens die teks?

'N Vertikale beweging

Wat is 'n belangrike aksie vir die voorbereiding van gemeenskappe vir aardbewings?

Opleiding en hulpbronne vir plaaslike gemeenskappe vir effektiewe reaksie en herstel

Wat is die voornaamste doel van gevorderde waarskuwingstelsels vir aardbewings?

Om die skade van aardbewings te voorkom deur vooraf waarskuwings te gee

Wat lei tot die vorming van 'n kegelvulkaan?

Uitbarstings wat los as en lava-fragmente stoote

'n Samegestelde vulkaan, soos Vesuvius in Italië, word gekenmerk deur wat?

Steil, koniese vorm en verskeie lae van verhardende lava en as

'n Voordeel van vulkaniese aktiwiteit vir landbou is...

Die vrugbaarheid van vulkaniese grond

'n Risiko vir mense tydens vulkaniese uitbarstings sluit in...

'n Bedreiging vir gesondheid as gevolg van skadelike gasse en as

'n Kenmerkende eienskap van skildvulkaane is...

'n Sagte helling gevorm deur die effusiewe uitbarsting van laag-viskositeit lava

'n Nuttige toepassing van vulkaniese aktiwiteit sluit in...

'n Toename in toerisme-aantreklikhede

'n Moontlike nadelige impak van vulkaniese aktiwiteit op waterbronne is...

'n Verontreiniging van waterbronne met as, wat impak kan hê op drinkwater en landbou

Wat is 'n belangrike rede waarom ontwikkelende lande moontlik groter skade kan ly as gevolg van aardbewings?

Swakker boukode in ontwikkelende lande

Wat is die primêre bron van energie vir die aardatmosfeer?

Die son se strale wat hitte verskaf

Wat is 'n kenmerk van sublimasie volgens die teks?

Die direkte oorgang van vaste ys na waterdamp

Wat veroorsaak die proses van smelt volgens die teks?

Absorpsie van hitte deur 'n soliede stof

Wat dui 'n wyd gespreide kontourlyn op 'n topografiese kaart gewoonlik aan?

Steil hange of steilteverskille

Wat is 'n belangrike funksie van vloeibare water in die atmosfeer volgens die teks?

Om direktese neerslag te veroorsaak

'N Aardbewings fokus is die punt waar dit begin, maar wat is die plek direk bo-op die fokus op die oppervlak genoem?

'n Episentrum

Wat is die hoofdoel van synoptiese weerkaarte in meteorologie?

Om 'n visuele opsomming van weerstoestande oor 'n groot area te bied

Wat is 'n gevolg van menslike aktiwiteite op die hidrologiese siklus?

Groter waarskynlikheid van flash floods

Wat is relatiewe humiditeit as 'n konsep?

Die huidige hoeveelheid waterdamp relatief tot die minimum moontlike

Watter soort wolk kondig dikwels 'n onweersstorm aan?

Cumulonimbuswolke

'n Stroom is een van die meganismes wat neerslag kan veroorsaak. Watter tipe stroom beskryf hierdie proses?

Reliëf- of orografiese stroom

'n Voorbeeld van geoklimatologiese impak op menslike gemeenskappe is:

'n Verlaging in grondwatervlakke

'n Stratus wolk is dikwels geassosieer met:

'n Mistige oggend met ligte reënval

'n Haelstorm in 'n cumulonimbus wolk word veroorsaak deur:

'n Opwaartse sirkulering van waterdruppels wat vries en te swaar word

'n Stadige, maar vernietigende aardbewingsgolf word as wat geklassifiseer?

'n P- of primêre golf

Wat dui 'n nou spacing tussen isobare aan op 'n sinoptiese kaart?

Sterk winde

Hoe word 'n hoë druksel op 'n sinoptiese kaart aangedui?

Deur toenemende druk na die middelpunt

Watter tipe data word verskaf deur waterdamp spektrum in satellietafbeeldings?

Vogverdeling

Wat is die funksie van tectonic plate volgens die teks?

Om op die halfvloeibare mantel te dryf

Wat is die primêre doel van satelliettegnologie in meteorologie?

Verskaf real-time, omvattende beelde

'nBreedte spacing tussen isobare op 'n sinoptiese kaart dui op wat voorwaarde?

'n Rustige dag

'nLaag druksel op 'n sinoptiese kaart dui aan wat?

'n Onstabiele atmosfeer

'nHoe word hulpbronverdeling inligting verskaf op synoptiese kaarte volgens die teks?

'n Temperatuur simbool

'nDrukgradiënt bepaal wat as dit styf is tussen isobare?

'n Sterk wind tempo

'nWat word verteenwoordig deur sirkelpatrone van isobare op 'n sinoptiese kaart?

'n Hoë of lae druksone

Wat veroorsaak dat rotslae vou en buig?

Die kompressie by tectoniese plaatgrense

Wat is 'n kenmerk van 'n recumbent vou?

Een limbus steil geneig

Wat is die voorsiening dat 'n oorvouvou soos 'n nappe?

Die rots vou sonder om te breek

Wat is die primêre effek van fouting op die aardkors?

Breuk van rots as gevolg van tectoniese kragte

'n Monoklien word beskryf as 'n eenvoudige, trapsgewyse vou waar rotslae in een rigting geneig is. Wat is nie 'n korrekte kenmerk van 'n monoklien nie?

'n Vou wat meer kompleks is as 'n sinlei

'n Oorvouvou is 'n geologiese kenmerk wat ontstaan wanneer...

'n Rots breek en oor homself skuif

'n Plooivou is 'n kenmerkende landvorm wat ontstaan ​​wanneer...

'n Rotslaag deur kompressie gebuig word

'n Wat is die primêre doel van sintelkaarte?

'n Weergawe van geologie in 'n streek

'n Sinklyn is 'n tipe plooi wat gekarakteriseer word deur...

'n Neerwaartse U-vormige vou

'n Antiklinale plooi is 'n landvorm wat...

Opwaarts boogvormig is

Wat veroorsaak dat plooibergingsvorm tussen twee foute volgens die teks?

Drukkrag wat rotslae teen mekaar indruk

Wat is 'n moontlike landvorm wat geassosieer word met laterale kragte in die aardkors volgens die teks?

Skuinsplooiing

Wat veroorsaak die vinnigste tipe seismiese golwe volgens die teks?

Horisontale beweging van die aardkors

Wat is die primêre oorsaak van 'n tsunami volgens die teks?

Ondersee landverskuiwings

'n Aardbewing kan voorkom as rotslae...

'n Horisontale skuif langs 'n fout ervaar

'n Moderne GIS-stelsel help nie...

'n Geograaf om fisiese landskapkenmerke waar te neem nie

'n Aardbewing kan veroorsaak word deur...

'n Lawine in 'n mynskag

'n Seismograaf is 'n instrument wat...

'n Meet en rekord maak van seismiese golwe

'N Aardbewing word veroorsaak deur...

'N Beweging van tektoniese plate langs 'n foutlyn

'N Tsunami ontstaan dikwels as gevolg van...

'N Groot ondergrondse landverskuiwing

Wat is 'n belangrike oorsaak van groter verwoesting deur aardbewings in ontwikkelende lande?

Laer bevolkingsdigthede in kwesbare gebiede van ontwikkelende lande

Watter type vulkaan word gekenmerk deur die effusiewe uitbarsting van lae-viskositeit lava wat groot afstande vanaf 'n sentrale opening kan vloei?

'n Schildvulkaan

Wat is 'n positiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op menslike gemeenskappe en omgewings?

Toerisme wat die plaaslike ekonomieë bevorder

Hoe word vulkane geklassifiseer gebaseer op hul uitbarstingsgeskiedenis?

Aktiewe vulkaan, stilvulkaan, slaapende vulkaan

Wat is die primêre doel van gevorderde waarskuwingstelsels vir aardbewings?

Om skade te verminder deur vooraf waarskuwings te gee

Watter tipe vulkaan is bekend vir sy steil, kegelvormige vorm as gevolg van opeenvolgende ontploffende uitbarstings?

'n Askegelvulkaan

Wat is 'n negatiewe impak van vulkaniese aktiwiteit op drinkwaterbronne en landbou?

'n Kontaminasie van waterbronne met vulkaniese as

'n Samegestelde vulkaan, of stratovulkaan, bestaan uit verskeie lae van wat?

'n Samestelling van verharde lava, as en rots afval van opeenvolgende ontploffings

'n Enkele vulkaan kan verskeie __________ hê wat nie die oppervlak bereik nie, wat subsurfiese indringerings vorm.

'pype'

'n Voorbeeld van 'n aktiewe vulkaan volgens die teks is:

'Monte Nuovo in Italië'

Vulkaan импак en Tegnologie se Impak op die Omgewing - Geografie Quiz en Flashcards (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6764

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.